INTERsoft-INTELLICAD 2019 PL + InstalCAD

1 016,00  1 249,68 

INTERsoft-INTELLICAD 2019 PL to znany od lat program CAD do tworzenia technicznych dokumentacji 2D i 3D, posiadająca rozbudowane narzędzia do precyzyjnego rysowania. Nowy interfejs graficzny zapewnia intuicyjną pracę i nie ingeruje w przyzwyczajenia projektanta CAD. Program posiada pełne wsparcie dla zapisu i odczytu plików DWG, od najstarszej wersji 2.5 do aktualnie najnowszego formatu DWG 2018.

InstalCAD jest nakładką wspomagającą rysowanie schematów, rzutów, rozwinięć i aksonometrii instalacji sanitarnych. Przeznaczony jest do tworzenia instalacji gazowych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i parowych. Dzięki bogatej bazie armatury, urządzeń i rurociągów jest przydatnym narzędziem dla każdego projektanta. W celu przyspieszenia prac projektowych InstalCAD posiada inteligentne połączenie z programem do kosztorysowania Ceninwest. Pozwala to na jednoczesne tworzenie projektu technicznego i kosztorysu. Każdy wstawiany element ma przypisane parametry techniczne, a także generator ceny RMS. Dzięki temu w szybki sposób możemy stworzyć dokumentację zarówno dla elektryka jak i kosztorysanta.

Kupując ten pakiet otrzymujesz dostęp do wersji 32-bit i 64-bit programu INTERsoft-INTELIACD 2019, przy czym nakładka InstalCAD współpracuje tylko z 32-bitową wersją programu.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

 • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II (zalecany min. Intel Core i5-6500)
 • 3 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 12 GB i system 64-bit)
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
 • karta graficzna kompatybilna z OpenGL, 1GB RAM
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecany Windows 10 64-bit)

 

Opis

Możliwości programu INTERsoft-INTELLICAD 2019

 • Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do 2018 (DWG, DXF).
 • Praca w natywnym formacie DWG 2018.
 • Możliwość pracy na kilku komputerach (w ramach jednej licencji), przy użyciu prostego przenoszenia pliku licencyjnego.
 • Inteligentna lista najczęściej używanych poleceń (Smart TOP 10), które automatycznie zapamiętują się w trakcie pracy nad projektem, tworząc spersonalizowaną paletę narzędzi.
 • Korzystanie z szablonów DWT.
 • Funkcja naprawiania i sprawdzania uszkodzonych plików.
 • Okno programu podzielone na zakładki, w których wyświetlane są kolejno otwarte rysunki.
 • Linia komend i ich wywoływanie.
 • Podpięta nowa wersja ODA Teigha 4.3.15.
 • Praca na warstwach.
 • Eksplorator zarządzający projektem.
 • Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych.
 • Dokowany panel właściwości.
 • Wydzielony pasek narzędzi Express tools (Narzędzia ekspresowe).
 • Możliwość tworzenia nieprostokątnej rzutni w przestrzeni papieru.
 • Zaimplementowany interpreter języka programowania Lisp.
 • Możliwość wczytywania nakładek SDS oraz IRX.

Funkcje rysujące

 • Podstawowe narzędzia do wykonywania rysunków 2D i 3D.
 • Możliwość pełnej modyfikacji wszystkich elementów rysunkowych, wraz z edycją ich właściwości.
 • Style wymiarowania i tekstu z możliwością importu.
 • Wprowadzanie i definiowanie bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i TrueType). Dodatkowy edytor tekstu wielowierszowego.
 • Nowe funkcje edytora tekstu: kolumny, skalowanie, wprowadzanie tekstu po łuku oraz w obwódkach, wpasowanie tekstu, obrót, autonumerowanie itp.
 • Rozbijanie atrybutów do tekstu i rozbijanie tekstów.
 • Wymiarowanie przypisane do elementu: liniowe i kątowe. Możliwość definiowania własnych stylów.
 • Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych.
 • Łączona komenda: Przesuń/Kopiuj/Obróć/Skaluj.
 • Nowe opcje linii konstrukcyjnych.
 • Uchwyty, atrybuty, kreskowania.
 • Szeroka gama wzorów kreskowania. Nowe okno definicji kreskowania i wypełniania gradientem.
 • Opcja rysowania multilinią.
 • Rozszerzone możliwości obsługi bloków, referencji i wymiarów: konwersja bloku na referencję, kopiowanie zagnieżdżonych obiektów (bloków, referencji oraz podrysów), lista własności bloku/referencji
 • Wsparcie ścieżek względnych dla obrazów rastrowych i zewnętrznych odnośników.
 • Opcje: Wybierz podobne (z dodawaniem do selekcji i oknem ustawień), Multiodnośnik, Edytor multilinii, Linia przerwania.
 • Wyświetlanie własności wielu zaznaczonych elementów w postaci drzewa.
 • Nowe typy obiektów 3D (prymitywy) – Facet Modeler (modeler powierzchni ODA), wraz z podstawowymi funkcjami edycyjnymi – przeznaczone do użycia w 3D, gdy nie jest istotna masa elementu.
 • Możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu.
 • Rysowanie w trybie ukrytych linii i cieniowania w czasie rzeczywistym.
 • Wstawianie i edycja elementów architektonicznych AEC: ściany, okna, otwory, drzwi, stropy i stropodachy.
 • Wczytywanie i wyświetlanie elementów mechanicznych (Teigha Mechanical API).
 • Wyświetlanie ADT i obiektów Civil 3D.
 • Możliwość wczytania brył ACIS (bez możliwości tworzenia i pełnej edycji).
 • Siatka pomocnicza, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe.
 • Rozbudowane rozpoznawanie punktów zaczepienia (ESNAP), np. dla linii – środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii.
 • Ustawienie przyciągania punktów charakterystycznych do podrysów.
 • Możliwość użycia zestawu kilkunastu komend dla linii konstrukcyjnych.
 • Rozbudowana wizualizacja – zoom, regeneracja i panoramowanie rysunku oraz dynamiczny obrót obiektów 3D.
 • Nowa funkcja ustawień kamery w widoku.

Import/eksport

 • Wczytywanie oraz edycja obrazów rastrowych (np. podkładów geodezyjnych), m.in. plików: JPG, TIF, BMP, GIF, PNG.
 • Import i eksport plików PDF.
 • Współpraca z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie przestrzennych modeli 3D z programu Revit w formacie RVT i RFA jako podrysów w projektach CAD (dotyczy wersji 64-bit).
 • Współpraca z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie przestrzennych modeli 3D w formacie IFC jako podrysów w projektach CAD (dotyczy wersji 64-bit).
 • Obsługa formatów DWF, DGN i DAE.
 • Eksport plików STL.
 • Możliwość dodawania chmury punktów w formacie RCP/RCS.
 • Tworzenie paczki projektu i użycie narzędzia jego zapisu eTransmit.

Pełna personalizacja programu

 • Możliwość modyfikacji menu górnego, wstążek (paneli i kart), pasków narzędzi, paska stanu, poleceń i skrótów klawiszowych.
 • Nowe sposoby obsługi interfejsu programu, jego ustawień i eksportu ustawionego profilu.
 • Konfiguracja ekranu roboczego: koloru tła, uchwytów, wielkości krzyża nitek, kursora i znacznika zaczepiania itp.

Możliwości nakładki InstalCAD

 • Około 1000 symboli wg. norm PN, PN-EN, DIN.
 • Program doboru grzejników z bazą około 7000 grzejników dwóch najpopularniejszych firm.
 • Około 1500 wybranych produktów firm: BARTOSZ, DAIKIN, EUROHEAT, FLOWAIR, GAZOMET,HOVAL, KLIMOSZ, REFLEX, UNIWERSAL.
 • Baza rurociągów stalowych, miedzianych i z tworzyw sztucznych.
 • Moduł do tworzenia własnych bibliotek.
 • Multilinia pozwalająca rysować kilka rurociągów na raz.
 • Tworzenie zestawień na rysunku jak i w formacie RTF.
 • Szybkie rysowanie aksonometryczne.
 • Wyciąganie średnic rurociągów.
 • Generator ceny.
 • Wyciąganie parametrów elektrycznych z rysunku.
 • Intuicyjna obsługa.
 • Prostota i szybkość.
 • Automatyczne tworzenie kosztorysu na podstawie rysunku.
 • Program do kosztorysowania Ceninwest.
 • Możliwość importu i eksportu kosztorysu do pliku ATH (zgodnego z programem Norma Pro)

BIBLIOTEKA SYMBOLI NORMOWYCH

Użytkownik w łatwy sposób może wprowadzić na rysunek jedno z 1000 oznaczeń normowych (wg PN, PN-EN, DIN). Wprowadzony symbol oprócz danych dotyczących numeru normy, numeru w specyfikacji technicznej, średnicy, typu, producenta, może mieć dopisane własności charakteryzujące
jego parametry hydrauliczne, elektryczne, akustyczne, pojemnościowe, wagowe, a także cenowe
z uwzględnieniem składników RMS.

DOBÓR GRZEJNIKÓW

W module tym użytkownik może w szybki sposób dobrać i wstawić do rysunku grzejnik podając jedynie
stratę ciepła w danym pomieszczeniu. Program
dysponuje bazą około 7000 grzejników firm PURMO i VNH.

GENERATOR ZESTAWIEŃ

Po wykonaniu projektu w programie InstalCAD, użytkownik w szybki sposób może wygenerować zestawienie elementów, które można umieścić na rysunku, albo zapisać w formacie RTF.

BIBLIOTEKI URZĄDZEŃ PRODUCENTÓW

W programie mamy do wyboru około 1500 urządzeń stosowanych w instalacjach z podziałem na producentów: BARTOSZ, DAIKIN, EUROHEAT, FLOWAIR, GAZOMET, HOVAL, KLIMOSZ, REFLEX.
Użytkownik może wstawić wybrany obiekt w kilku widokach: przód, tył, góra, dół, bok. Dodatkowo może obejrzeć karty katalogowe urządzeń w formacie PDF. Większość z dostępnych w bibliotece urządzeń ma przypisane parametry, o których była mowa powyżej. Dzięki temu użytkownik w łatwy sposób może sprawdzić parametry wcześniej wstawionego urządzenia, bez konieczności wertowania stosów katalogów.

BIBLIOTEKI RUROCIĄGÓW

Moduł ten zawiera bogatą bazę typoszeregów rurociągów ze stali, miedzi, kamionki, żeliwa, PVC, PE, PB, PP, zarówno wg wybranych producentów jak i norm. Podobnie jak w przypadku symboli wstawiany przewód ma przypisane parametry pozwalające w każdej chwili się edytować jak i wstawiać w postaci opisu na rysunek. Wszystkie rurociągi mogą być rysowane z automatycznym opisem średnic wg średnicy nominalnej albo z podaną grubością ścianki.

INTELIGENTNE POŁĄCZENIE Z PROGRAMEM DO KOSZTORYSOWANIA

InstalCAD ma wbudowany program do tworzenia kosztorysów Ceninwest. Użytkownik może w prosty
sposób stworzyć kosztorys z zaprojektowanej instalacji, a następnie zmodyfikować wybrane elementy wg baz cenowych (Orgbud, Bistyp, Sekocenbud).

INNE PRZYDATNE FUNKCJE

 • Możliwość tworzenia własnych bibliotek symboli z funkcjonalnością symboli normowych i producenckich (możliwość przecinania linii na kilka sposobów i przypisywania parametrów).
 • Funkcja podmiany wstawionych typoszeregów rurociągów na inny (przydatne przy porównywaniu
  kosztów instalacji).
 • Wyciąganie z wstawionych elementów informacji o parametrach elektrycznych w postaci opisu na rysunku albo do pliku w formacie RTF.
 • Wyciąganie opisów średnic rurociągów na dowolnym etapie rysowania.
 • Zliczanie objętości instalacji.
 • Rysowanie wybranych elementów według rzeczywistych wymiarów.