INTERsoft-INTELLICAD 2019 posiada rozbudowane narzędzia do precyzyjnego rysowania. Nowy interfejs graficzny zapewnia intuicyjną pracę i nie ingeruje w przyzwyczajenia projektanta CAD. Program posiada szerokie możliwości zapisu i odczytu plików DWG, od najstarszej wersji 2,5 przez najbardziej popularny DWG 2013 do aktualnie najnowszego formatu DWG 2018. Funkcjonalnie program pozwala na pracę na warstwach, korzystanie z linii komend, personalizację ustawień (poleceń, pasków narzędzi, skrótów i aliasów), możliwość importu linii, kreskowań i stylów wymiarowania, to tylko część podstawowych możliwości programu. Ponadto pozwala on na tworzenie i modyfikację dokumentacji 2D i 3D, wczytywanie podkładów rastrowych (BMP, JPG, TIF i PNG), opis czcionkami TrueType lub SHX, wymiarowanie liniowe i kątowe z zapisem styli, zapis i obsługę bloków (także z atrybutami), wczytywanie aplikacji napisanych w LISP i SDS. W dokumentach 3D istnieje możliwość pracy z teksturami, światłem i tworzenia renderingów. W najnowszej wersji 2019 program został rozbudowany o szereg nowych funkcji użytecznych dla branży budowlanej i mechanicznej.

Zmiany w wersji INTERsoft-INTELLICAD 2019 (wydanej 23.11.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Natywny format plików DWG 2018.
 • Ładowanie i wyświetlanie elementów mechanicznych.
 • Współpraca z aplikacjami BIM po przez wczytywanie podrysów z plików IFC, RVT, RFA.
 • Komendy wstawiania obiektów architektonicznych AEC: ściany, okna, otwory, drzwi, stropy, i stropodachy.
 • Rozszerzona obsługa plików DNG oraz więcej opcji przy eksporcie do plików PDF.
 • Możliwość dodawania chmury punktów w formacie RCP/RCS.
 • Wyświetlanie palety narzędzi.
 • Wyświetlanie własności wielu zaznaczonych elementów w postaci drzewa elementów.
 • Nowe typy obiektów 3D (prymitywy) – Facet Modeler (modeler powierzchni ODA) wraz z podstawowymi funkcjami edycyjnymi – przeznaczone do użycia w 3D gdy nie jest istotna masa elementu .
 • Łączona komenda: przesuń/kopiuj/obróć/skaluj.
 • Możliwość użycia zestawu kilkunastu komend dla linii konstrukcyjnych.
 • Nowa funkcja ustawień kamery w widoku.
 • Nowe Teigha Mechanical API umożliwiające pracę z obiektami mechanicznymi.

Modyfikacje

 • Kilka nowych funkcji edytora tekstu: kolumny tekstu, skalowanie tekstu, wprowadzanie tekstu po łuku, wprowadzanie tekstu w obwódkach, wpasowanie tekstu, obrót tekstu itp.
 • Rozszerzone możliwości obsługi bloków, referencji i wymiarów: konwersja bloku na referencję, kopiowanie zagnieżdżonych obiektów (bloków, referencji, podrysów), lista własności bloku/referencji, Reset Dimension Text, Reassociate Dimension Text.
 • Nowa wersja silnika graficznego ODA Teigha 4.3.2.

Tabela porównująca wybrane funkcje CAD w różnych wersjach programu.

Cechy programów CAD

ArCADia INTELLICAD 2009 SE PL

INTERsoft-INTELLICAD
2019 PL

INTELLICAD

9.2 EN

Tworzenie i edycja rysunków w 2D/3D, linia komend, naprawa plików dwg, grubości linii, obsługa wielu obszarów papieru, LISP, modyfikacje interfejsu, praca na warstwach, style tekstu i style wymiarowania, style wydruków STB i CTB, czcionki TrueType i SHX, zapis skryptów, funkcja zasłony, skalowanie, praca z blokami, wstawianie odnośników zewnętrznych i rastrów.

+

+

+

Rysowanie podstawowych elementów 2D: (linie, polilinie, okręgi, łuki, splajny, elipsy, regularne wielokąty i prostokąty).

Podstawowa edycja rysunku: (przesuwaj, kopiuj, obracaj, lustro, szyk, przycinanie, fazowanie, dopasowywanie, rozbijanie i przesuwanie)

+

+

+

Odczyt i zapis w formatach DWG od 2.5 do

do 2007

do 2018

do 2018

Zapis i odczyt w formatach DXF, DWT, DWF

+

+

+

Eksport do formatów PDF, BMP, WMF, EMF, SVG

+

+

+

Wstążkowy interfejs

 

+

+

Złożone kształty rzutni w arkuszu

 

+

+

Praca z obiektami 3D – Facet Modeler

 

+

+

Obsługa technologii IRX

 

+

+

Wstawianie podkładów w formacie PDF

 

+

+

Style wizualne

 

+

+

Helisa

 

+

+

Wstawianie multilinii

 

+

+

Linie konstrukcyjne

 

+

+

Wymiarowanie łuków

 

+

+

Funkcja znajdź i zamień

 

+

+

Edycja bloków i wstawionych referencji

 

+

+

Okno szybki wybór

 

+

+

Chmurki rewizyjne

 

+

+

Import podrysów z plików IFC, RVT, RFA

 

+

+

Obsługa prostych elementów architektonicznych AEC (ścian, okien, drzwi, otworów w ścianach, stropów oraz stropodachów)

 

+

+

Dodatkowe elementy architektoniczne AEC: schody, balustrady, profile stalowe i drewniane, legary, ściany osłonowe

 

 

+

Przekroje i elewacje dla obiektów AEC

 

 

+

Strona startowa

   

+

Menadżer zmiennych systemowych

 

 

+

Przycisk maksymalizacji ekranu graficznego

 

 

+

Synchronizacja rzutni w obszarze papieru

 

 

+

Edycja palet narzędzi, tworzenie palet bloków

 

 

+

Przełączanie typów kursora

 

 

+

Wybieranie cykliczne

 

 

+

Polecenie usuwania duplikatów (okno ustawień)

 

 

+

Dodatkowe uchwyty prostokątów, wielokątów i linii przerwania

 

 

+

Drukarki wirtualne pdf, png i jpg

 

 

+

Nowe uchwyty szybkiego przesuwania, skalowania i obracania dla zaznaczonej grupy elementów

 

 

+