Wyświetlanie jednego wyniku

 • INTERsoft-INTELLICAD 2021 PL

  Cena:1 940,00  2 386,20 

  Nowa funkcjonalność programu INTERsoft-INTELLICAD 2021

  • Nowa wersja dynamicznego wprowadzania współrzędnych oraz okno ustawień dla wprowadzania dynamicznego.
  • Import i eksport plików w formacie STL. Import plików w formacie OBJ.
  • Zmodyfikowany Menadżer widoku.
  • Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.
  • Eksport arkusza z obszaru papieru do obszaru modelu (obiekty zawarte w obszarze papieru i modelu są razem eksportowane do nowego rysunku i umieszczane w jego obszarze modelu).
  • Migracja pliku ustawień interfejsu.
  • Import i eksport ustawień zmiennych systemowych z okna Menadżera zmiennych systemu.
  • Pełna obsługa Palet narzędzi: możliwość tworzenia własnych, modyfikacja istniejących oraz import i eksport palet.
  • ODA SDK wersja 2020 Up. 2.