OBSŁUGA FORMATU DWG
  • Program obsługuje format DWG bez jakiejkolwiek konwersji – rysunki wykonane, np. w programie AutoCAD są odczytywane i zapisywane bez jakichkolwiek zniekształceń.
  • Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do 2013.