20 kwietnia 2019 Zmiany i nowości w INTELLICAD 2019

Zmiany i nowości w INTELLICAD 2019

Wersja programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 otwiera i zapisuje pliki w formacie DWG2018. Nie jest to już konwersja na starszy format, tylko odczyt pliku. Prócz zmiany formatu w aplikacji wprowadzono możliwość wczytania plików w formatach: RVT, RFA (Revit); IFC (programy BIM) oraz RCP, RCS (chmura punktów). Wszystkie te formaty wprowadzają podrysy do projektu, na których dalej można osadzać kolejne elementy rysunku. Projektowanie 3D zostało także rozwinięte o nowe obiekty typu Facet Modeler oraz wprowadzanie ścian, okien, drzwi i stropów. Obiekty Facet Modeler zawierają podstawowe obiekty 3D takie jak prostopadłościan, ostrosłup, stożek, walec, kula oraz torus. Dodatkowo elementy te można ze sobą modyfikować np. opcjami: suma, różnica i iloczyn.

Ściany rysowane w programie INTERsoft-INTELLICAD 2019 to elementy 3D, w które można wprowadzić okna, drzwi i otwory. Nie zadaje się im warstw ani materiałów, ale można stworzyć rzuty kondygnacji.

Przy rysowaniu pomocnymi elementami będą Linie konstrukcyjne. Nowa opcja pozwalająca na wprowadzenie siatki osi lub linii pomocniczych, elementów nieskończonych pomagających w rysowaniu. Dostępne są linie konstrukcyjne: poziome, pionowe, pod kątem, dwusieczne kąta, środkowe elementu, styczne i równoległe. Dodatkowo mając np. wprowadzony rysunek możemy go automatycznie obrysować poziomymi, pionowymi lub krzyżowymi liniami.

Podczas projektowania może się także przydać opcja przesuń/kopiuj/obróć/skaluj, którą teraz połączono i w trakcie trwania można się przełączać i zmieniać opcje modyfikacji. Podobnym ułatwieniem jest dodanie Palet narzędzi, które można umieszczać po lewej lub prawej stronie okna programu. Domyślnie stworzono kilka palet z opcjami modyfikacji, poruszania się po projekcie (opcje widoku i orbity), zapytania oraz kolejności wyświetlania. Umieszczone są one po prawej stronie okna programu.

Przy opisywaniu rysunków przydadzą się opcję dzielenia tekstu na kolumny, wprowadzenia teksu po łuku oraz tekstów w obrysach, czyli np. otoczonych prostokątem lub okręgiem.